KPMG “Clara”. Smart Audit Platform

The analysis of data is integrated in the offer of KPMG (the company that provides audit, tax and legal, financial and business advisory services). It is KPMG´s way to obtain audit evidences and interact with its customers in the digital era.

So, this firm has launched “Clara” the Smart audit platform based on its audit methodology that allows all their professionals to work in a more intelligent way boosting the improvement of the audit quality through expanded analytical capabilities.

Clara improves the the bidirectional and interactive communication between the audited company and and the auditors team.

This platform also helps customers to detect significant patterns in the different  business units and geographical zones, which provides a more global view of its customers and competitors environment.

The D&A (Data and analysis) capabilities of Clara allows KPMG to resort to technology to analyze the 100% of an universe of data instead of applying sample techniques.

The cognitive technologies of the artificial intelligence type (IA) and the automatic learning, thanks to the alliance of KPMG with IBM Watson, will be incorporated more and more in the audit work.

For more information clic here

Barçagate

Nous detalls sobre el contracte que el Barça va signar amb I3 Ventures, la companyia digital que es va encarregar de difamar l’oposició, la presidència, els jugadors i diverses figures rellevants de l’entorn a canvi de gairebé un milió d’euros. Segons avança el diari Sport, l’auditoria encarregada per Josep Maria Bartomeu a PriceWaterhouseCoopers (PwC) demostrarà que l’entitat blaugrana va pagar un preu fora de mercat per contractar aquesta empresa i que va fraccionar la factura per tal d’evitar els controls interns del propi club.
El Barça va contractar I3 Ventures perquè dugués a terme la difamació a través de perfils falsos en diverses xarxes socials, en una trama que aviat va rebre el nom de ‘BarçaGate’. Aquest fet ja va provocar un escàndol notori, però ara l’auditoria demostrarà, a més, que el club va pagar gairebé un milió d’euros per uns serveis que tenen un preu de mercat d’entre 120.000 i 150.000 euros.
Així mateix, l’informe de PwC evidenciarà que el contracte amb aquesta empresa va ser fraccionat en cinc factures de 198.000 euros cada una. D’aquesta manera, el contractant –qui encara no ha estat assenyalat oficialment– no requeria l’aprovació de la comissió de control del propi club, que entra en joc en quan els honoraris són superiors a 200.000 euros.
D’altra banda, l’auditoria també confirmarà una evidència: que es contractés I3 Ventures, una empresa amb seu a l’Uruguai, resulta extremadament estrany i podria respondre al fet que en aquest país existeix l’anonimat bancari. Els contractes presentats al Barça, a més, procedien de cinc empreses diferents, totes elles vinculades a I3 Ventures.
L’hora de depurar responsabilitats
Cal recordar que el ‘BarçaGate’ ha estat el gran detonant de la crisi que Bartomeu afronta al capdavant del Barça. Quan va esclatar la polèmica fa dos mesos, el president va suspendre de sou la seva mà dreta, Jaume Masferrer, assenyalat per bona part de la junta com a responsable de la contractació d’I3 Ventures.
Poc després, Bartomeu va anunciar la posada en marxa de l’auditoria “per tal de depurar responsabilitats” i aquesta setmana, quan els resultats estan a punt de sortir a la llum, la crisi ha assolit el seu punt àlgid.
Sis directius de la junta han dimitit en bloc per discrepàncies amb la gestió del president i un d’ells, Emili Rousaud, desmarcant-se de la resta, ha afirmat que algú “va ficar la mà a la caixa” per enriquir-se de manera fraudulenta gràcies a I3 Ventures. El temps li podria acabar donant la raó.

Més informació ací /more information here

Auditors: appointment and removal

In this post  we are going to refer to the auditors from the point of view of some aspects of their commercial regulation, that is, who appoints them and how said appointment is revoked; These issues are regulated in articles 263 and concordant of the current Capital Companies Law (LSC).

The auditors are professionals to whom Spanish law attributes the verification of the management report and the annual accounts of the capital companies, although not all companies are required to carry out audits, as we explained in the previous post.

But beware, because although a certain company is not legally obliged to be audited, said audit may be mandatory if partners that represent at least 5% of the share capital of the entity in question request it from the mercantile registrar of the registered office.

 It is the General Meeting of Partners (SL) or Shareholders (SA), duly called for this purpose. The appointment of auditors in any case must to be made by agreement adopted before the end of the year to be audited and also for an initial period of time that in no case may be less than three years or more than nine years (from the date on which start the first exercise to be audited).

Can the auditors be dismissed at any time and without just cause ?

No, contrary to what happens with the administrators of a mercantile company, which can be terminated at any time and without just cause by agreement of the General Meeting,  in the case of the company’s auditors, the LSC provides that the auditor can not be dismissed before the end of the initial period for which he was appointed, unless there is just cause (eg a serious breach of his duties). This is a measure that seeks to safeguard the independence of the auditing tasks carried out by the auditors, against pressure that partners and / or administrators of the companies that hire them may try to exercise.

What companies are required to be audited

The purpose of the annual accounts audit of commercial companies is to guarantee that the accounting of the company faithfully reflects its economic situation: rights, obligations, assets, liabilities and results of the operation of the business.

This is to protect the interests of both the partners of the company in question (and especially their right to information), as well as third parties that contract or plan to contract with it (eg suppliers, customers, financial entities o Public administrations).

Having said this, the Capital Companies Law (LSC) perfectly establishes which companies have a legal obligation to submit their annual accounts and the management report of their administrators to an auditor; According to the LSC, all companies are required to be audited, except those in which at least two of the following three requirements are present:

  1. a) The total assets of the company are less than 2,850,000 euros.
  2. b) The net amount of its annual turnover is less than 5,700,000 euros.
  3. c) The average number of workers employed during the fiscal year does not exceed 50.

In order for a company that is not required to be audited , it is necessary according to the LSC that it does not meet at least two of the three requirements during two consecutive financial years. The law also exempts companies from their constitution, merger or transformation from this obligation to audit annual accounts during the first year.

At this point, it must be remembered that although a certain company does not have a legal obligation to submit its annual accounts to an audit, it must also audit its accounts if requested in due time and form by the entity’s partners who represent at least five per percent of the share capital.

Said request must be made either to the Mercantile Registrar or to the Legal Secretary of the registered office; The cost of said audit at the request of the partners must be borne by the company itself. However, in order for partners to demand that a certain financial year be audited, no more than three months may have elapsed since its closure.

El coronavirus, la auditoría y los cierres contables

Hola a tod@s:
Aquí os dejo unas breves notas de lo que se está viviendo.
Nuestro día a día
Si la «bomba» del coronavirus hubiera caído en octubre, pues a lo mejor estábamos hablando de otra cosa. Pero justo el impacto del coronavirus se esté produciendo precisamente en estas fechas, en las cuales las empresas están formulando sus cuentas anuales, y también muchos equipos de auditoría están trabajando para precisamente dejar las cifras verificadas. Las visitas a los clientes están siendo canceladas en la mayoría de los casos, y los procedimientos de revisión y verificación que requieren presencialidad están siendo aplazados.
Precisamente, es el COVID-19 el que está provocando fuertes alteraciones a todos los niveles. El principal de ellos es no poder trabajar codo con codo, no ya los auditores con los miembros del departamento financiero, sino los propios empleados de dichas empresas, que tienen que apostar por el teletrabajo como medio. Aunque hoy en día los medios virtuales, la cosa se complica si, por ejemplo, en casa están los niños, que como tampoco pueden ir a clase (por ahora, sólo en Madrid, pero parece que se extenderá) pues hay que entretenerlos y estar pendientes de ellos. En fin.
Ante ello, nuestros gobernantes debe ser conscientes de la situación en nuestro sector y tomar las medidas oportunas.
La auditoría y el coronavirus.
Resulta interesante la guía emitida hace unos días por el ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales), denominada «Coronavirus (COVID-19): Considerations for Group Auditors», y que «está diseñada para los auditores de grupos del Reino Unido con auditores de componentes con sede en China u otras jurisdicciones afectadas por el COVID-19, que ofrece consideraciones prácticas en relación con el trabajo de los auditores de componentes para abordar los requisitos de las NIA (UK) (Reino Unido)» y que también puede ser pertinente para los auditores de grupo de otras jurisdicciones con requisitos similares.
A continuación, os pongo algunas notas fundamentales de este texto del ICAEW, que son importantes y que he traducido:
«La aparición y propagación del Coronavirus ha impactado en muchos negocios, incluidas las empresas de auditoría, restringiendo los viajes de los empleados a China y a otras jurisdicciones que han sido particularmente impactado. Muchos grupos tienen componentes con base en China u otros países afectados.»
«Los auditores del grupo tendrán que considerar las implicaciones de estas restricciones de viaje para su trabajo. La NIA (UK) 600 incluye el requisito de que el auditor del grupo evalúe y revise el trabajo del auditor de componentes. Si esto no es posible, entonces el auditor del grupo debe emprender otras medidas, como la realización de trabajos adicionales, e informar al FRC (Financial Reporting Council). Este requisito de informar al FRC es un plus exclusivo de Reino Unido a la norma, pero otras jurisdicciones pueden (podrían) tener requisitos locales similares.»
«Muchos auditores han cumplido con este requisito en el pasado a través de visitas al equipo del auditor del componente para revisar los principales papeles documentos de trabajo de la auditoría y asistir a las reuniones de cierre con la gerencia local. Con las restricciones de viaje en vigor, los auditores del grupo tendrán que considerar si se pueden establecer procedimientos alternativos que todavía les permitan cumplir los requisitos de la NIA (UK) 600.»
De este modo, «los auditores del grupo pueden encontrar útiles las siguientes  consideraciones:
Identificar las auditorías impactadas. Los ejercicios finalizados en diciembre tendrán que ser considerados inmediatamente, pero si las restricciones continúan, es probable que los ejercicios finalizados en marzo de 2020 también se vean afectados.
Categorizar las auditorías. Revisar los componentes afectados y determinar si son inmateriales, materiales pero no significativos, o materiales y significativos para la opinión del grupo. Este permitirá al auditor del grupo entender mejor el riesgo asociado a cada encargo.
Comprender el impacto en el componente. Considerar hasta qué punto la capacidad de preparar la información necesaria por parte del componente se ha visto afectada. La escasez de mano de obra debido a las enfermedades o las restricciones de viaje podrían limitar la capacidad de los administradores para proporcional la evidencia de soporte. El auditor del grupo tal vez desee examinar con los administradores de la empresa la forma en que el negocio ha sido impactado, y cómo los administradores se proponen obtener la información que necesitan con objeto de la preparación de los estados financieros del grupo.
Revisar el estado del trabajo. Comprender qué trabajo se ha realizado hasta la fecha, por ejemplo, como parte de la planificación o procedimientos interinos de auditoría. Considerar si la capacidad de obtener evidencia se ha visto afectada, por ejemplo, el cierre de bancos pueden dar lugar a la imposibilidad de confirmar los saldos de efectivo. Esto puede tener consecuencias para la capacidad del auditor del grupo de formarse una opinión sobre las cuentas del grupo.
Discutir la modificación de los plazos de presentación de informes. Cuando sea posible, un retraso en el calendario de presentación de informes podría dar tiempo a que la propagación del virus se ralentizara o se detuviera, y para que las restricciones de viajes las restricciones sean aliviadas o levantadas. El auditor del grupo necesitará entender si se ha fijado un calendario de presentación de informes debido a los plazos reglamentarios o de otro tipo […] Si el calendario sólo refleja la preferencia de la empresa, se debe alentar una demora para permitir a la gerencia y los auditores locales tiempo para recuperarse de la perturbación resultante del coronavirus. Los cierres de oficinas hacen probable que el trabajo se retrase en relación con los plazos del reporting original.
Considerar actividades alternativas para demostrar el examen y la evaluación de la equipo componente donde originalmente se planeó una visita del auditor del grupo. Por ejemplo: ¿Pueden compartirse los datos a través de las fronteras, para permitir la revisión del auditor del grupo? ¿Podrían los archivos ser cargados en un portal basado en la nube y un acceso proporcionado al auditor del grupo? Las leyes locales puede restringir esto en la China continental, aunque en otras jurisdicciones, como Hong Kong, esto puede ser más fácil. En caso de duda, se debe pedir asesoramiento sobre cualquier restricción legal local.
Evaluar los resultados de las acciones alternativas adoptadas. Considerar si las medidas alternativas han permitido cumplir los requisitos de la norma NIA (UK) 600, en particular ¿hay suficiente y adecuada evidencia de auditoría obtenida? ¿Es necesario modificar la redacción del informe de auditoría si se informa con arreglo a la NIA (UK) 701, por ejemplo, sobre el alcance del trabajo realizado y participación en los equipos de auditoría de los componentes? Incluso después de emprender estas acciones alternativas, ¿hay que modificar la opinión según la norma ISA (UK) 705?
Considerar implicaciones más amplias en el informe de auditoría:
– Evaluar si la base de empresa en funcionamiento es apropiada, y si hay más riesgos a largo plazo para la viabilidad. Éstos podrían provenir de un mayor riesgo para la cadena de suministro o de una posible recesión macroeconómica. El capital circulante (working capital) también podría estar presionado, por ejemplo, de los retrasos de los clientes en el pago de las facturas debido a la escasez de mano de obra. Las empresas con importantes bases de proveedores y/o clientes en los países afectados es probable que se encuentren en una situación de especial riesgo. ¿Podría el impacto requerir un párrafo de énfasis en virtud de la NIA (UK) 706?
– Determinar si existen efectos contables más amplios, por ejemplo para las empresas con cierre en marzo de 2020, considerar si algún cierre operacional implica la necesidad de deteriorar los activos o rebajar los valores de las existencias.
– Examinar la forma en que los administradores han revelado (en la memoria/notas) el impacto del Coronavirus, por ejemplo en las revelaciones sobre los principales riesgos para su negocio. ¿Cómo están proporcionando información actualizada información a los accionistas y supervisando/controlando la situación? El FRC ha emitido guías a las empresas que los auditores deberían considerar.»
Espero que esta lectura sea de ayuda en estos tiempos tan revueltos. Así aprenderemos a valorar mejor lo que tenemos.
Un abrazo,
Manuel Rejón

(Artículo publicado por Manuel Rejón en su blog)